Project

เคยมีใครสงสัยไหมครับว่าข้อแตกต่างระหว่างฮีโร่โอลิมปิก กับฮีโร่วิชาการ มีข้อแตกต่างกันอย่างไร

เริ่มด้วย

สิ่งที่เปรียบเทียบ                           โอลิมปิกทางกีฬา                                    วิชาการ

 เงินรางวัลอัดฉีด                                มหาศาล                   มีนิดหนึ่ง ( 0.001  ของโอลิมปิก)

การสนับสนุน                                     มากมาย                                         เฉพาะกลุ่ม

ชื่อเสียง                                          ชั่วลูกชั่วหลาน                             ชั่ววินาทีที่เสนอข่าว          

การแข่งขันระดับโลก                              แข่ง                                               แข่ง

การคัดตัว                                           พอสมควร                                          โครตหิน

ประโยชน์ที่ได้จากกลุ่มพวกนี้                 ก็มีเฉพาะด้าน                                   ช่วยได้เยอะมาก

การสร้างชื่อเสียง                                      มี                                                    มี

เหรียญรางวัลระดับโลก                             มี                                                    มี

โค้ดหรือผู้ฝึกสอน                                     มี                                                    มี

กลุ่มที่จะเป็นได้                                ทุกคนถ้าซ้อมบ่อย                              ความรู้ขั้นเทพ

การสนับสนุนของรัฐบาล                        90 .90                                                 9.10

 

ความคิดเห็นข้างต้นเป็นความคิดเห็นส่วนตัว  ผมอยากจะได้รับความคิดเห็นจากทุกท่านจังครับว่าคิดอย่างไร 

 

  การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศนั้น เด็กและเยาวชนของชาติเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีบทบาทและส่วนสำคัญอย่างยิ่ง การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นรากฐานและกำลังสำคัญในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจำเป็นที่จะต้องเร่งส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนหันมาสนใจและเพิ่มพูนทักษะทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ในระดับนักเรียน อีกทั้งสนับสนุนให้เยาวชนรู้จักใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ประสานกับความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาผลงานหรือประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ
     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จึงได้จัดการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ( Young Scientist Competition : YSC)  ต่อเนื่องเป็น ปีที่ 12 โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากมหาวิทยาลัยภูมิภาค  คือ ภาคเหนือ-มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภาคใต้-มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
และภาคกลาง-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และบริษัทอินเทลไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนเด็กไทยในระดับมัธยมศึกษาให้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยสำหรับเข้าประกวดงาน Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา