Computer

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกๆๆท่าน  สำหรับช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาในการUp Blog เลย ก็คงเป็นเพราะงานมันเข้าเยอะมากๆๆครับ  อ่ะเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับ วันนี้ผมมีแนวคิดดีมาฝากกันด้วย   โดยอาศัยประสบการณ์กว่า 4 ปีในวงการการแข่งขันโครงงาน  สิ่งประดิษฐ์  และการแข่งขันต่างๆ

       เริ่มด้วยโครงงาน  สำหรับโครงงานผมยกให้เป็น งานที่ยากที่สุด เพราะการที่จะทำโครงงานให้สำเร็จและเสร็จนั้นมันช่างใช้เวลานานแสนนานเหลือเกิน   แต่อะไรก็ไม่เท่าความพยายามครับ อย่างเช่น เราสงสัยอะไรสักอยากต้องสงสัยจริงๆ  สงสัยแล้วอย่าเก็บไว้คนเดียว  ลองตั้งปัญหา ตั้งสมมติฐานจากนั้นลองนำคำถามไปหลอกถามเพื่อนหลอกถามครูหรือถามตรงเลยก็ได้  เท่านี้แหละเราก็จ็ได้คำตอบแต่ถ้ายังไม่ได้คำตอบนะครับลอง ศึกษาด้วยตนเอง  อ่านหนังสือ สืบค้นทางอินเตอร์เน็ต  ไม่นานหลอกครับประกายความรู้ก็จผลุดออกมากเอง  สำหรับส่วนที่ละเอียดที่สุดของโครงงานก็คือ  รายงาน  การเขียนรายงานต้องพยายามเขียนความจริงให้มากที่สุดเพราะเวลากรรมการถามจะได้ตอบสิ่งที่เราทำจริง  แต่ข้อสำคัญนะครับ ก็คือ  ไม่มีใครรู้เรื่องโครงงานที่เราทำ เท่าเรา    ต่อด้วยการทำสิ่งประดิษฐ์  สำหรับสิ่งประดิษฐ์ก็เช่นเดียวกัน   แต่ต่างกันที่สิ่งประดิษฐ์ของให้เน้นถึงประโยชน์กับตัวเราเป็นอันดับแรกนะครับ  ส่วนประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมเป็นอันดับรอง  บางคนอาจจะคิดว่าเป็นแนวคิดที่เห็นแก่ตัวที่สุดแต่เคยคิดไม่ว่าถ้าทำแล้ว ขนาดตัวเองยังไม่ได้ประโยชน์ใครจะได้ประโยชน์ล่ะจริงไหม  สำหรับสิ่งประดิษฐ์มีอีกอย่างที่สำคัญนั้นคือ  ควรใช้สิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์  อย่าทำอะไรที่เกินเลย  เพราะมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไร้ค่าก็เป็นได้  

สุดท้ายก่อนจะจบผมมีภาพ รายการต่างๆที่ผมแข่งมากฝาก  และที่สำคัญการทำอะไรขอให้เชื่อมันในตนเองเพราะหากตัวคุณไม่เชื่อมั่นในตัวคุณแล้ว  คนอื่นไม่มีทางที่จะเชื่อคุณหลอกครับ  จบบบบบ๐๐๐

  

 

 

 

โครงงานมูลนิธิเปรม

posted on 07 Jun 2009 21:51 by jutapat in Computer
  หลักการและเหตุผล
     การพัฒนาการศึกษาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทุกระบบ การที่จะดำเนินกิจกรรมในอันจะสนับสนุนการพัฒนาทั้งในระยะสั้นระยะยาวได้นั้น การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เป็นแนวทางที่สำคัญ และในหมวด 4 ในเรื่อง แนวการจัดการศึกษาเน้นที่ผู้เรียน เป็นสำคัญนั้น การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ คือ การนำพาไปสู่ความสำเร็จ การจัดกิจกรรม การเรียน การสอน ที่มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา เน้นประสบการณ์และการปฏิบัติจริง การคิดนอกกรอบภายใต้พื้นฐานความเป็นไปได้ จัดระเบียบความคิดผลิตเป็นงาน จากกระบวนการที่กล่าวมานี้ หากนำมาบูรณาการ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาขยายการศึกษา รูปแบบของกิจกรรม การประกวดโครงงานการศึกษา จะเกื้อกูลต่อแนวทางพัฒนาต่อไป 
     มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา จัดตั้งขึ้นเมื่อ 2 สิงหาคม 2528 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลป วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานกรรมการ การดำเนินการที่ผ่านมามุ่งที่จะพัฒนาเยาวชน และร่วมรับผิดชอบต่อ สังคมทุกด้าน ภายในกรอบข้อบังคับของมูลนิธิฯ การจัดกิจกรรมพิเศษที่ส่งเสริม ด้านการศึกษา ได้ดำเนินการมาทุกปี ตามทิศทางการปฏิรูปการศึกษา การประกวดโครงงานจะเป็นตัวขับเคลื่อนตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยเหตุผลดังกล่าวมูลนิธิฯ จึงเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 
  ความเป็นมา
 
    ตามที่ ฯพณฯ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2545 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2545 ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ได้มีข้อหว่งใยถึงคุณภาพการศึกษาของนักเรียน เมื่อเทียบกับมาตราฐานของประเทศเพื่อนบ้านยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ
    ดังนั้น แม่ทัพภาคที่ 2 ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2546 เป็นครั้งแรก โดยได้รับความกรุณาจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสนับสนุนการประกวด และร่วมเป็นกรรมการตัดสินโครงงานรายละเอียดดังตาราง

 

ผ่านไปอย่างสวยหรูสำหรับผลการแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  หรือที่่เป็นที่รู้จักในงานเก่งสร้างชาติ ซึ่งเป็นงานที่นำเอานวัตกรรม ผลงาน ตัวแทนแต่ละภาคที่ผ่านการคัดเลือกอันดับ 1-3  มาประชันฝีมือกัน โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็นสอง  2 ช่วง ช่วงแรกจะเป็นช่วงการเข้าค่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่เข้าแข่งขันส่วนช่วงที่สองเป็นการนำเสนอผลงาน ณ HALL  9  อิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี งานนี้นอกจากจะเป็นการโชว์ผลงานแล้วยังมีการแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ ทั้งการสอบแข่ง  คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   ซึ่งงานนี้ผมมีโอกาสเข้าร่วมงานด้วย  เลยเก็บภาพบางส่วนของงานมาฝากกันครับ

 วันแรกของการเดินทางครับ

 

 ภาพลักหลับ น้องเต๋า

 

หนุ่มหล่อกับคุณครูสาวคนสวยครับ 

 

  ฟังบรรยายครับ  จากผู้ที่มีประสบการณ์  แต่อยากจะบอกว่าห้องประชุมหรูมาก

 

 ติดตั้งผลงานครับ ที่อิมแพ็ค  แต่ขอบอกว่าร้อนมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 

ทำงานดีมากคุณบอม

 

 ป้ายหน้างาน และบรรยากาศในงานครับ

 

น้องแรก Present งานให้อาจารย์ฟังครับ

ถ่ายรูป เอาฤกษ์เอาชัย  ครูที่ปรึกษาที่สวยที่สุด คู่กับ สองพระเอกที่ลงตัว

กำลังใจเพรียบ  

 

พี่ ม. 2 เบสอยู่ซ้าย น้องปี1 ADDA อยู่กลาง ส่วนพี่ ม. 2 โอ๊ต อยู่ขวา

ระวังอิมแพ็คไหม้นะครับน้องๆๆๆๆ

 

 

นำเสนอผลงานอย่างจริงจัง  ต่อหน้ากรรมการสาวสวย

 

 การแสดงของโรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี

 

โฉมหน้าแชมป์ประเทศไทย สิ่งประดิษฐวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 4

 

บรรยากาศรอบๆครับ  และการถ่ายภาพ

แชมป์เห็นๆๆ

 ความสวยของครูที่ปรึกษาก็มีผลครับ ขอบอก

 

บรรยายด้วยภาพ  ก็คนมันหิวๆๆๆๆ 

 

รับเหรียญครับ

ผมก็ได้รางวัลด้วยนะครับ

 น้องรับรางวัลครับ ที่ 3 ของประเทศ

 

ภาพบรรยากาศมอบโล่รางวัล

ถ้วยรางวัลที่สวยงาม

ถ่ายรูปคู่กับซอยปลาไหล

 ความลงตัวครับ

 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 3 ปีที่รอคอย

แชมป์ประเทศไทย แชมที่ 2 ในรอบ 1 ปี ของห้องคอมพิวเตอร์

"ก้าวหน้าด้วยความมั่นใจ   เดินต่อไปด้วยความมั่นคง"

จงท่องประโ ยคนี้ให้ตราตรึง  เพื่อส่งเราให้ไปถึงดวงดาว

อ่ะก่อนจะจบ ผมมีภาพเก็บตกมาฝากครับทุกท่านเป็นวันสบายหลังประกาศผล  ณ ที่พักครับ 

 หักไม่หัก 

 สวยไหมค่ะท่านผู้ชม

อย่าเอากลับไปเล่นที่บ้านนะครับ

 

  และแล้วก็ต้องลาก่อนสำหรับเรื่องนี้นะครับ  บายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

              SILERONE 

  แวะมาดูภาพกันเต็มที่

http://picasaweb.google.co.th/gamesilerone/arcswC#

game2005_rs[at]hotmail.com

ผ่านไปแล้วสำหรับ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 หรือ NSC 2009  
รายการนี้เป็นรายการแจ้งเกิดของหลายทีม โดยเฉพาะปีนี้ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย (โรงเรียนผมเองครับ อิอิ)
ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่  เพราะตั้งแต่แข่งขันรายการนี้มา  เคยได้แค่ที่สามครับ   แต่สำหรับการแข่งขันครั้งนี้เราได้แชมป์ 1 รายการประเภทซอฟแวร์เกม  ของรุ่นพี่ผมเอง ได้เงินรางวัลรวม กว่า 75,000 บาท ส่วน ของทีมผมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ประเภท ซอฟอแวร์ประยุกต์ใช้งาน ได้เงินราวัลรวม 5,5000บาท  เงินรางวัลที่ค่อนข้างสูงนี้ มันเก็นสะสมมาตั้งแต่รอบคัดเลือก  ซึ่งทุกทีมจะต้องส่งรายงาน ถ้าผ่านถึงจะได้ 5,000  จากนั้นเขาจะให้เวลา 3 เดือนในการพัฒนางานของเราตามแนวคิด แล้วจากนั้นจะคัดปนำเสนอ  ถ้าเข้าตากรรมการ จะได้อีก 10,000 บาทและจะได้เข้ารอบชิงชนะเลิศซึ่งครั้งนี้จัดที่ สยามพารากอน  ส่วนผลก็เป็นดังข้างต้น
 
จากวันนั้นถึงวันนี้
รับเงินรอบแรก ที่ ขอนแก่น 5000 บาท และนำเสนอผลงานครับ
 
 
 
 
บรรดาหัวหน้าโครงการทั้ง 3 ครับ
ซ้ายไ ปขวา
น้อง โอ๊ต  หัวหน้าโครงการ สนุกกับพื้นที่ปริมาตร
เกม  หัวหน้าโครงการโลกสวยด้วยมือคุณ
พี่ ADDA หัวหน้าโครงการ ผลึกผนึกมาร
 
 
อาจารย์บิวแอบเล่นเกมครับ  (ล้อเล่นนะครับ)
น้องๆ เตรียมนำเสนอโครงการ สนุกกับพื้นที่ปริมาตร
 
 
น้องตรง  แอบซ่อนอะไรครับ 
   บอม อ.บิว เกม และโครงการ โลกสวยด้วยมือคุณ
 
4 หนุ่ม F 4(หน้าไ ม่ให้แต่ใจรัก)
 
 
 
 เกม กำลังนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการ
 
 รอบชิงชนะเลิศ ที่ สยามพารากอน
ผลงาน รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ  ซอฟแวร์เพื่อความบันเทิง  เกม ผลึกผนึกมาร

 
 
ภาพข้างบนนี้พี่ๆกำลังนำเสนอผลงาน
 
จากซ้ายไ ปขวา
นาย พรสิงห์   นิลพาย (พี่ก้อง)ผู้ออกแบบตัวละครและฉาก
อาจาย์ นิพนธ์  สมัครค้า อาจารย์ที่ปรึกษาโ ครงการ
นายธนานนท์ ปฏิญญาศักดิกุล(พี่ADDA) หัวหน้าโครงการ 
นายภัทรวุฒิ มาลีหวล    (พี่อาร์ม) โปรแกรมเมอร์
 
 ผลงาน รางวัลรองระดับประเทศอันดับ 1  ซอฟแวร์เพื่อการประยุกต์ใ ช้งาน
โปรแกรมโลกสวยด้วยมือคุณ
 
 
นำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการ
  
 
แถวบนจากซ้ายไปขวา
 
อาจารย์ จงจิตร์  คุณสา  คุณครูที่คอยให้กำลังใจ
อาจารย์ อัจฉรา  อมะรักษ์  คุณครูที่ปรึกษาสุดสวย
อาจารย์เอ๋  ผู้ที่คอยช่วยชี้แนะการทำงานต่างๆ
 
แถวล่าง จากซ้ายไปขวา
นาย ศิริวิฒน์  วังหอม  ผู้ดูแลด้านฮาร์ดแวร์
นาย จุฑาพัฒน์   ร่มสุข  หัวหน้าโครงการ
นาย   ปรัชญา   อารีรมย์  ผู้พัฒนาซอฟแวร์
 
 
วินาทีแห่งความสำเร็จ
 
สิ่งที่เ รารอคอย  กว่า 6 เดือน
  
 
 
รอประกาศผลครับ  น้องที่คนถือกล้องกำลังเตรียมถ่ายดารา
 
 ก่อนจะจากลากัน  ผมมีเบื้องหลังมาฝากครับ
 
 
 
 
ไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาโดยปราศจากความพยาม มานะ บากบั่น
ไม่มีรางวัลความสำเร็จใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่าการได้ทำในสิ่งที่รัก
ไม่มีความพ่ายแพ้ใดที่จะสร้างความเสียใจเท่ากับการแพ้ใจตัวเอง
สู้สู้ต่อไปครับทุกคน
 
สุดท้ายจริงต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกๆท่านและที่ขาดไม่ได้ ขอขอบคุณ
น้องเฟรมที่คอยช่วยเ หลือพี่ๆเสมอ และน้องๆๆ ET ทุกคนนะครับ
โดยเฉพาะน้องโอ๊ตผู้สนับสนุนหลักเรื่อง กระป๋อง
 
 บายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
เกือบลืม  ผู้ที่สนใจรายการนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเดิม ได้ที่
 
 
แต่ถ้าหากสนใจผลงานพวกเราสอบถามที่ game2005_rs@hotmail.com นะครับ
หรือฝากคำถามไว้ที่blog ก็ได้

 


edit @ 17 Apr 2009 14:59:37 by jutapat

edit @ 25 Jun 2009 21:55:11 by jutapat